Prizi

WiFi Smart Plug

Цветове Prizi White
Информация за продукта
  • Дистанционно включване и изключване на електрически устройства с телефон по Wi-Fi
  • Пести енергия, като изключва захранването на включени в мрежата устройства, когато те не се използват
  • Мониторинг на текуща, дневна, седмична и месечна консумация на енергия
  • Лесно инсталиране и използване с мобилното приложение ttec IQ
  • Персонално използване с настройка на график
  • Безопасно използване със защита от пренапрежение
  • Защита от свръхнапрежение и електрически смущения за чувствителни устройства
  • Безопасна среда със заключване за деца
  • Превъзходна безжична връзка и ниска консумация на енергия с Bluetooth 4.2
  • Поддържа максимално захранване от 16A
Виж всички